37% Polyamide ja 8% Spandex.;;;;;;

Olet nyt varjossa ""staging"". Poistu